Uw kind ziek melden

Indien uw kind ziek is, kunt u dit ons melden ’s morgens vóór 8.00 uur via: 

info@de-bijenkorf.nl

 

In de onderwerpregel zet u: de naam van uw kind / de groep  / reden van afwezigheid.

Kinderen die onverhoopt na 8.00 uur ziek worden, kunnen telefonisch ziek gemeld worden.

 

Voor kinderen die ziek worden op school en die normaal gesproken zelfstandig naar huis gaan, geldt dat de leerkrachten onder schooltijd te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de kinderen. De kinderen mogen onder schooltijd dan ook niet zelfstandig naar huis, tenzij daar een afspraak over is gemaakt tussen u en de betrokken groepsleerkracht.

 

Als u weet dat uw kind niet helemaal fit is, wilt u ons dit dan laten weten en uw bereikbaarheid van die dag doorgeven?