Wereld(se) tentoonstelling

Vrijdag 18 juni vond de Wereld(se) Tentoonstelling plaats rondom school. Alle groepen hadden een mini-tentoonstelling ingericht voor de ramen van het lokaal of op een plek op het schoolplein. De ouders en kinderen konden zo laten zien wat er allemaal gedaan en geleerd is over het project “Rijkdom uit andere landen”.
Foto’s van de tentoonstelling staan op mijn Album en zijn in te zien met het bekende wachtwoord