Schoolplein 14

Onlangs is het schoolplein 14 geopend. Er zijn op deze manier verschillende extra speelmogelijkheden gecreëerd. De opening was 1 groot feest. Middels een (fortnite) dans met een hele school was het hele schoolplein aan het trillen. Na de dans waren er verschillende spelletjes, ijsjes en een springkussen om de opening af te sluiten. Verschillende media waren ter plaatse om hier verslag van te doen. Naast de kinderen waren ook veel ouders en collega’s enthousiast over de nieuwe mogelijkheden.

De afgelopen weken hebben de kinderen er eigen spelletjes op verzonnen en gespeeld. Geweldig om dat te zien! In een later stadium zal Nick de kinderen andere spelletjes aanreiken. Denk hierbij aan buitenspelen, buitengym, maar ook bewegend leren. Laatstgenoemde zal op de sport en speldag van 19 juni al ingezet worden.