Excursie naar het Huis van Hilde

Bij aankomst mocht iedereen tegen het muurtje gaan staan. Er werd uitgelegd hoe je je in een museum hoort te gedragen. Dit hadden de kinderen natuurlijk ook al op school geleerd

Binnen werd de groep in tweeën gedeeld. De ene groep kreeg eerst uitleg over de tijd van de Romeinen.
Hoe en waar kwamen zij in Nederland?
Welke producten brachten zij?
Wat hadden ze aan?
Ook volgende een korte rondleiding door het museum.
De andere groep mocht vondsten proberen samen te voegen tot weer complete schalen en kopjes uit deze tijd. Later wisselden de groepen om.
Bekijk de foto’s op mijnAlbum met het gebruikelijke wachtwoord.