Petra en Shiba over de kerstmarkt

Eind vorig jaar is de kerstmarkt op school een enorm succes geweest. Er is een flinke bijdrage opgehaald voor ICFON, de International Council for Friends of Nepal.

Petra en Shiba, bestuurslid ICFON, zijn over het initiatief geinterviewd. Dit interview is geplaatst in het blad van ICFON, maar ook hieronder te lezen.

‘betrokken, creatief en ondernemend’

Jenaplanschool de Bijenkorf haalt € 1437,98 op met ondernemersmarkt

Vonden jullie de ondernemersmarkt ook zo leuk? We hebben met z’n allen 1437,98 euro opgehaald! Van dit prachtige bedrag gaat de helft, € 718,99 naar ICFON, the International Council for Friends of Nepal. Van de andere helft kopen wij spullen voor school.

Jenaplanschool de Bijenkorf steunt Nepal al jaren. Petra Glandorff, onze directeur, en Shiba Degenhart, bestuurslid van ICFON, vertellen ons hier meer over.

 

Hoe kwam de Bijenkorf op het idee om een ondernemersmarkt/kerstmarkt te organiseren?

Petra: ‘Wij vinden het belangrijk om onze kinderen a.d.h.v. “echte onderwerpen en echte activiteiten” te laten leren. We hadden in deze periode “Een eigen onderneming” als onderwerp gekozen.’

 

Hoe pak je dat aan?

Petra: ‘Het start altijd klein binnen de groep. Kinderen brengen onderwerpen in waarna leraren activiteiten organiseren. In de loop van de tijd werd steeds meer duidelijk dat het toewerken naar een echte uitwerking, waarbij de eigen onderneming kon worden ingezet, belangrijk was. ‘

 

Waarom is dit zo belangrijk?

Petra: ‘Door het te ervaren, vorm te geven en de plannen echt te laten uitkomen is er een grote betrokkenheid en wordt creativiteit, probleemoplossend handelen en het samenwerken volop ingezet.’

 

Waarom draagt de Bijenkorf een gedeelte van de opbrengst af aan projecten in Nepal?

Petra: ‘Naast grote aandacht voor het milieu zoals het verbouwen van eigen groentes en fruit, composteren, zonnepanelen en afvalscheiding vinden wij het aspect van zorg voor elkaar een groot goed. Dit doen we door in de school te zorgen voor elkaar, maar ook buiten de school besteden wij hier aandacht aan.’

 

Waarom juist Nepal?

Petra: ‘ICFON is voor ons van meerwaarde omdat het kansen biedt voor kinderen, die het minder goed hebben, toch onderwijs te laten volgen. Kinderen hebben hierdoor meer mogelijkheden voor de toekomst.’

Shiba: ‘De steun die de Bijenkorfschool geeft aan ICFON’s ontwikkelingsprojecten draagt al jaren bij aan het zelfredzaam maken van vele honderden arme gezinnen met jonge kinderen in Nepal. Denk bijvoorbeeld aan leren lezen en schrijven, landbouwtrainingen voor gezonde gewassen en veeteelt en het produceren van biomest.

Financiering van zaden, planten en irrigatiesystemen zorgen ervoor dat de kwetsbare gemeenschappen naast voldoende gevarieerde voedsel, ook inkomsten genereren van de opbrengst van hun landbouw, waardoor ze zelf hun gezinnen kunnen onderhouden. Dit traject beslaat 3-4 jaar, vaak in afgelegen gebieden, waarna de dorpelingen niet alleen zelfvoorzienend zijn en dus ook niet meer afhankelijk zijn van ICFON, maar ook hun kennis en ervaringen kunnen delen met nabijgelegen dorpen.

Structurele steun aan ICFON om deze projecten te kunnen uitvoeren is dan ook letterlijk en figuurlijk van levensbelang in Nepal.

Hoe omschrijf je de sfeer op de markt?

Petra: ‘We waren op alles voorbereid (voldoende kassa’s, wisselgeld, kraampjes, bezetting), maar hadden niet gedacht dat de kerstmarkt zo succesvol zou zijn. Drommen mensen stonden er voor de deur en er was bijna geen doorkomen aan, zo druk. Gelukkig was de sfeer uitstekend. Er werd gehandeld, verkocht en overal waren blije mensen te zien. Een prima sfeer dus.

 

Wat was er te doen?

Petra: ‘Er werden artikelen verkocht bijv. kerstkaarten, vetbollen voor de vogels, zelfgemaakte kerstversiersels voor in de boom, mooie windlichten. Ook hebben ondernemingen zich bezig gehouden met de innerlijke mens. Zo was het mogelijk smoothies te kopen, een heerlijke tosti, cupcakes, wafels etc. Er was ook voldoende te doen. Zo konden geïnteresseerden hun nagels laten lakken, hun haren laten doen, kon je op de foto bij de kerstboom en was er een grabbelton. Heel divers dus. Hiervoor was ook aandacht geweest, want kinderen hadden met elkaar al afgesproken dat het niet handig zou zijn als ze teveel met elkaar zouden concurreren.’

 

Wat vond je het meest opmerkelijke aan de markt?

Petra:‘De gedrevenheid van de kinderen was enorm! Ze waren er allemaal op gebrand om dit te laten slagen.’

 

Wat hebben de kinderen ervan geleerd?

Petra: ‘Veel! Ze weten nu wat een ondernemersplan is, hoe de Kamer van Koophandel werkt, wat een startkapitaal is, hoe je een krediet aanvraagt bij de bank, maar ook hoe je winstpercentage uitrekent, hebben kinderen ook geleerd dat samenwerking, planning en organisatie hierin van essentieel belang zijn.’

 

Hoe implementeer je als directeur het omkijken naar mensen die het minder hebben, de ondernemersmarkt buiten beschouwing latend?

Petra:‘Vanuit de Jenaplanvisie is maatschappelijke betrokkenheid een groot goed. Naast het zoeken van projecten als kinderrechten, vluchtelingen maken we ook vaak een verbinding naar de omgeving om ons heen of zelfs daarbuiten. Binnen de school is er een werkgroep actief die zich bezig  houdt met het organiseren van een aantal activiteiten rondom dit onderwerp. Zo hebben we vorig jaar een sponsorloop georganiseerd voor meubelmakers uit de omgeving, die meubilair voor scholen in Afrika maken en hebben we i.s.m. de voedselbank in Assendelft levensmiddelen opgehaald. Voor Nepal organiseren we jaarlijks een activiteit.’

 

Wil je nog iets kwijt dat je belangrijk vindt?

Petra: ‘De school is de plek om te leren hoe het leven in elkaar zit. Wij proberen daar op de Bijenkorf echt gericht aandacht aan te besteden. Wij hechten er waarde aan dat onze kinderen naast goede schoolse vaardigheden, ook maatschappelijk betrokken zijn, creativiteit in kunnen zetten, ondernemend zijn en zorg dragen voor elkaar en het milieu.’

Shiba: ‘Hoe mooi is het dat dankzij jullie inspanningen met het opgehaalde bedrag vele Nepalese kinderen nooit meer honger hoeven te lijden, en met een volle maag hun dromen van een betere toekomst kunnen verwezenlijken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun hele gezin. Namens de dorpelingen bedankt ICFON alle leerlingen, docenten, ouders en medewerkers voor het vertrouwen en hulp.’

Susan Rozemeijer