De Bijenkorf in Nepal

Na het aanschaffen van onze nieuwe sporttenues vorig jaar hebben wij de oude shirts geschonken aan de stichting Micro care Nepal. Sport verbroedert en in het geval van Nepal is het een extra stimulans voor kinderen om naar school te gaan en ook te kunnen sporten in plaats van alleen op het land te werken.
Wat fijn om te zien dat de shirts op de juiste plek terecht gekomen zijn.