Jenaplan

De Bijenkorf is een Jenaplanschool. Jenaplan is een onderwijsconcept dat in de jaren twintig in Duitsland is ontwikkeld door Peter Petersen.

De essentie van het Jenaplanonderwijs is samengevat in basisprincipes.

De belangrijkste zijn:

  • Elk kind is uniek.
  • We werken aan een duurzame samenleving.
  • De school is een maatschappij in het klein.

Onderwijs volgens Jenaplan

De basisactiviteiten van Jenaplan zijn: gesprek, werk, spel en viering.

  • Gesprek - Gesprekken met kinderen vinden plaats in de kring. Vanuit deze gesprekken worden veelal de project onderwerpen gekozen voor de eigen stamgroep.
  • Werk - Onder werk verstaan we de instructie die kinderen krijgen in de instructiegroep of het werken in de stamgroep tijdens keuzewerk, stilwerk en zelfstandig werken.
  • Spel - Spel is speels, beweeglijk en spannend. Het omvat gym, beeldende vorming, muziek, dans, toneel, kring- en bewegingspelen.
  • Viering - Viering is een combinatie van feest en spel. In de stamgroep wordt elke week afgesloten met een viering. Hierin worden bijvoorbeeld ook verjaardagen gevierd. Door het hele schooljaar zijn er ook een aantal gezamenlijke schoolvieringen. Ouders zijn hierbij van harte welkom. In creatieve opvoeringen en vrolijke presentaties laten de kinderen dan zien waar ze mee bezig zijn in de stamgroep.

In de sectie 'Wat doen wij > Onderwijs' lees je verder hoe De Bijenkorf het onderwijs inricht volgens de Jenaplan principes.

  

Meer weten over Jenaplan?

De website van de NJPV (Nederlandse Jenaplan Vereniging) biedt veel informatie. Hiernaast geeft de NJPV het tijdschrift "Mensenkinderen" uit. Dit ligt ter inzage in de bibliotheek op school.